version in Deutsch | english version | wersja polska
Pomiary objętości hałd, składowisk
W zakładach produkujących lub przetwarzających materiały sypkie,
określanie objetości hałd i składowisk
okresowo zachodzi potrzeba pomiarów objętości ich składowiska - najczęściej w celu skontrolowania zgodności stanu faktycznego ze stanem teoretycznym, zawartym w dokumentacji.
Przeprowadzana przez nas weryfikacja objętości hałd, polega na:
  • wirtualnym odwzorowaniu ukształtowania terenu składowiska - bądź to na podstawie wcześniejszych pomiarów inwentaryzacyjnych lub dostarczonej mapy, bądź na podstawie dokumentacji technicznej ewentualnego zbiornika składowiska,
  • pomiarach wysokości hałdy na siatce gęsto rozlokowanych punktów.