version in Deutsch | english version | wersja polska
Pomiary konstrukcji stalowych
pomiary konstrukcji spawanych
weryfikacja geometrii konstrukcji stalowych
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom w zakresie dokładności wykonania konstrukcji stalowych, a także mając na uwadze obostrzenia zawierane w normach bezpieczeństwa określających dopuszczalne ich odkształcenia w trakcie eksploatacji, oferujemy usługi umożliwiające taką weryfikację.
Przeprowadzona przez nas kontrola jakości w obszarze geometrii konstrukcji stalowych, może obejmować:
  • precyzyjny pomiar odległości liniowych, których określenie metodami tradycyjnymi jest niemożliwe,
  • wyznaczenie odchyłek od równoległości lub prostopadłości wybranych elementów konstrukcji,
  • określenie kąta pochylenia poszczególnych elementów względem siebie lub osi konstrukcji.

Służymy również asystą podczas precyzyjnego montażu elementów konstrukcji w całość (np. trasowanie niezbędnych osi, wyznaczanie żądanych wysokości).

Korzystając z naszych usług uzyskujecie Państwo szereg korzyści, takich jak:
  • pewność wykonania konstrukcji zgodnie z dokumentacją,
  • redukcja kosztów poprzez wychwycenie błędów wykonawczych na etapie produkcji,
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia ewentualnej reklamacji co do jakości wykonania konstrukcji,
  • umocnienie Waszej marki i pewność otrzymania kolejnych zleceń.