version in Deutsch | english version | wersja polska
Maszyny papiernicze

Inspekcje osiowości oraz regulacje dokonywane na ich podstawie.


Oferujemy inspekcje wszystkich sekcji maszyny papierniczej począwszy od strefy formującej poprzez sekcję prasową, sekcje suszące, gładzik a na krajarce kończąc. Brak wzajemnej osiowości poszczególnych podzespołów maszyny
pomiary maszyn papierniczych
papierniczej jest odpowiedzialny za wiele problemów napotykanych podczas jej eksploatowania:
 • obniżona żywotność filca, susznika,
 • obniżona żywotność łączenia susznika,
 • obniżona żywotność łożysk wałów i cylindrów,
 • zużycia cylindrów i wałów,
 • nierównomierne odwadnianie,
 • podwyższony poziom wibracji napędów oraz innych elementów maszyny,
 • obniżona żywotność sprzęgieł,
 • obniżona żywotność skrobaków,
 • odwyższone zużycie energii.
Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości bezpośrednio rzutują na jakość produktu końcowego oraz wydajność całego procesu technologicznego.
inspekcje geometrii maszyn papierniczych
Poprawnie przeprowadzona inspekcja osiowości newralgicznych elementów maszyny papierniczej oraz będące jej efektem regulacje usuwają te problemy. W rezultacie sprawiają, że staje się możliwe osiągnięcie przez maszynę większej wydajności (zwiększenie zysków) oraz obniżenie ilości niepotrzebnych przestojów awaryjnych i redukcji zakresów planowanych remontów (obniżenie kosztów).

Okresowe lub awaryjne wymiany poszczególnych części maszyn papierniczych (łożysk, wałów, cylindrów itp.) doprowadzają do rozregulowania ich pożądanej pozycji. Wskazane jest zatem dokonywanie co-remontowych lub okresowych weryfikacji pozycji elementów maszyn. Prawidłowe wyznaczenie korekt regulacyjnych wymaga dokładnej inwentaryzacji geometrii poszczególnych podzespołów lub części (inspekcja osiowości).
nadzór pomiarowy nad remontami maszyn papierniczych
Właściciel obiektu zainteresowany jest usługą, która łączy w sobie takie cechy jak:
 • wysoka jakość pomiarów (wysokie dokładności),
 • krótki czas trwania całej operacji,
 • minimalna ingerencja w elementy peryferyjne (ograniczenie konieczności ich demontażu).
W odróżnieniu od klasycznych technik geodezyjnych, stosowane przez nas metody pozwalają na dokonywanie pomiarów dotychczas niedostępnych, co przekłada się na radykalne obniżenie czasu ich trwania oraz brak konieczności demontażu znacznej ilości elementów utrudniających pomiar. Metodyka bazowania na referencyjnej osi maszyny pozwala także uniknąć błędów często spotykanych przy pomiarach urządzeniami działającymi na zasadzie żyroskopu, takich jak przenoszenie błędu pozycji wału lub cylindra bazowego na element ustawiany, wpływu jakości powierzchni ustawianych elementów na wynik pomiaru oraz wpływu naturalnego ugięcia mierzonego wału na ostateczny wynik pomiaru.

Kompleksowa obsługa pomiarowa przy budowie lub modernizacji maszyn papierniczych.


nadzór pomiarowy nad wymianą wałów maszyn papierniczych
Rozbudowane zaplecze sprzętowe, a także wykwalifikowana kadra personelu inżynieryjnego serwisu 3P, pozwala sprostać wymaganiom na niemalże wszystkich etapach budowy lub modernizacji maszyn papierniczych.
3P dzięki własnym wyspecjalizowanym rozwiązaniom w zakresie metod pomiarowych oraz oprzyrządowania, wyróżnia się działaniem szybszym i dokładniejszym, w porównaniu do konkurencji geodezyjnej. Usługi pomiarowe świadczone przez nas obejmują:
 • wytyczanie osi głównej maszyny,
 • pozycjonowanie płyt fundamentowych,
 • pozycjonowanie poszczególnych części maszyny (wałów, cylindrów, skrobaków, elementów ssących, elementów krajarki, separatorów, rozwłókniaczy, silników),
 • pozycjonowanie różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych takich jak np. transportery magazynowe itp.

Odtwarzanie osi maszyny oraz instalacja osnowy pomiarowej.


Istnienie prawidłowej osi referencyjnej, odwzorowującej faktyczną oś maszyny papierniczej, jest istotnym czynnikiem zwiększającym powodzenie wdrażanych zabiegów renowacjnych.
W swojej ofercie przygotowaliśmy usługę polegającą na odtworzeniu osi urządzenia, na podstawie której tworzone są punkty referencyjne. Efektem końcowym jest pełna osnowa pomiarowa maszyny (zbiór reperów wykonanych ze stali nierdzewnej zainstalowanych w posadce hali). Ponadto, istotnym elementem o jakim należy pamiętać jest potrzeba ujęcia wszelkich czynników, które zmieniają położenie osi maszyny (ruchy budynku, zmiany temperaturowe).