version in Deutsch | english version | wersja polska
Suwnice i podtorza
Suwnice są bardzo ważnym elementem transportu wewnątrz-zakładowego, szczególnie w przedsiębiorstwach o ciągłym systemie produkcji.

pomiary układów jezdnych suwnic
Właściwa kontrola geometrii układu jezdnego suwnic podczas eksploatacji pozwala stwierdzić jego stan faktyczny, a następnie porównać go z zaleceniami projektowymi oraz PN.
Systematyczna inspekcja pozwala określić wartość zachodzących zmian w określonym przedziale czasu. Umożliwia to zaplanować ewentualne remonty, co zapewni wydajną pracę oraz ograniczy do absolutnego minimum przestoje maszyny.

Oferujemy pomiary geometrii podtorzy suwnicy jak i geometrii poszczególnych jego elementów (strzałka ugięcia mostu suwnicy; rozstawy szyn; skoszenia płaszczyzny kół suwnicy jak i bezwzględne ich pozycje).

Pomiarów dokonujemy w dwóch płaszczyznach poziomej oraz pionowej z dokładnościami rzędu 0,1mm nieosiągalnymi dla innych firm pomiarowych i jednocześnie przewyższającymi wymagania określane Polską Normą.

pomiary torowisk suwnic
Zakres usług:
  • inspekcje geometrii układu jezdnego suwnicy oraz wózka suwnicy,
  • inspekcja geometrii torów jezdnych suwnicy oraz wózka suwnicy,
  • inspekcja geometrii podzespołów napędowych.

Korzyści:
  • obniżenie poboru energii,
  • obniżenie poziomu drgań, hałasu jak i zużywania się poszczególnych elementów suwnicy,
  • obniżenie awaryjności obiektu poprzez wcześniejsze wykrycie usterek / nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym ustawieniem elementów suwnicy, a co za tym idzie zmniejszenie ewentualnych kosztów spowodowanych nieprzewidzianymi postojami suwnicy.